ÖLÇÜM DE?ERLER?N?
?NCELEY?N

Ölçüm noktas?

Dönem seçin

Oda s?cakl??? dükkanda


D?? s?cakl?k


Odan?n nem oran? dükkanda


D?? nem oran?


Ölçüm noktas?nda ölçülen de?erler: Tütsülenmi? bal?k

Bugün gün içinde (27.09.2020)
:
10°C7.5°C5°C2.5°C
maksimum de?er (7°C)
minimum de?er (-1°C)
^ 27.09.2020 00:00 ?imdi ^

Ayr?nt?l? bilgi için lütfen fareyi diyagram?n üzerine sürükleyin.

t0: n.a.°C

Bugünkü günlük ortalama de?er Bugün

ENTEGRE TES?S?N:
0kWh

Entegre tesisin enerji
tüketimi bugün